เลือกเปลี่ยนภาษา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นเลิศ ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

 

สำนักงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000


โทรศัพท์ : 0 3260 2352, 0-3260 4442 ต่อ 102 - 105
โทรสาร : 0 3260 4442 ต่อ 107
Email : pkn@dla.go.th

ติดต่อสอบถาม สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Share on Line
Share on Pinterest