Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


 


ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
Responsive image
วันที่อังคารที่ 15 ต.ค. 2562  สถจ.ปข. จัดโครงการอบรมสัมมนาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประเมินปะสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อำกหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงจ้างของ อปท. ในพื้นที่ ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ โดยมีนายสุทเพ มลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ 
         
โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2562