Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Responsive image
วันอังคารที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 นายสุเทพ มลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในโคงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม อปท. ในการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี นายศราวุธ อินทะเสม ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น เป็นเลขานุการในการประชุม โดยมีปลัด อปท. และ ผอ.กองช่าง เข้าร่วมโครงการฯ รายละในการประชุม มีการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ของ อปท. การดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน การประเมินประสิทธภาพของ อปท. และการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) 
         
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2562