Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


ข่าวกิจกรรม
การประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ
Responsive image
วันศุกร์ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเลขานุการการประชุม

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา เช่น การใช้น้ำยางทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) , การลาดยางผิวถนนแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphaltic Concrete) , การก่อสร้าง/จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น การปูพื้นในอาคาร เป็นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศตามแนวทางแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำของรัฐบาล
         
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561