Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับจังหวัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

 


ข่าวกิจกรรม
การอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Marketing Officer : CMO) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Responsive image
นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Marketing Officer : CMO) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมช่องกระจก ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยการอบรมดังกล่าวสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การตลาดยุค ๔.๐" ให้กับผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Marketing Officer : CMO)

ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อาจารย์อาภาพรรณ ชนานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพและการจัดการองค์ความรู้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
         
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2561