Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 มี.ค. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ พิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๙

25 ส.ค. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์

19 มี.ค. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

18 มี.ค. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบล กม.5 จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558

09 มี.ค. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมชีแจงข้อราชการแก่ผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 1/2558

12 ธ.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์

23 ก.ย. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557 วันที่ 23 กันยายน 2557 ประธานโดย นายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

28 ส.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเชิงปฏฺิบัตการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. ประจำปี 2557 วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

31 ก.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๗

08 ก.ค. 2557
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเปญ "มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้"
Responsive image