Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

10 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Marketing Officer : CMO) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

07 ส.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถจ.ปข.รับรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารของอปท. และ พนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

15 พ.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถจ.ปข.จัดประชุมชี้แจงข้อราชการและข้อสั่งการครั้งที่ 2/2560 แก่ หน.กลุ่มงาน ทถอ. และข้าราชการในสังกัดทุกคน ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

06 พ.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหาร และ ปลัด อปท. ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 3 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

06 มิ.ย. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 3/2560 วันจันทร์ที่ 5 มิ.ย. 2560 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

05 พ.ค. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถจ.ปข จัดกิจกรรม Big cleaning day 5ส ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18 มี.ค. 2560
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

19 มี.ค. 2559
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ พิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๙

25 ส.ค. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์

19 มี.ค. 2558
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352 โทรสาร : 0-3260-2352 อีเมล์ :
admin@prachuaplocal.go.th
Powered By prachuaplocal.go.th