Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

03 ก.ย. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระนางเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30 ก.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก

10 มี.ค. 2563
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 ต.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

17 ต.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมคณธกรรมการอำนวยการจัดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนฌฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

04 ก.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลกรของ อบจ.ปข.

04 ก.ย. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/256

09 ก.ค. 2562
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21 ธ.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการฝึกอบรมการจับและบังคับสุนัขจรจัดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

14 ธ.ค. 2561
ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352 โทรสาร : 0-3260-2352 อีเมล์ :
admin@prachuaplocal.go.th
Powered By prachuaplocal.go.th