Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.พ. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2561
01 ก.พ. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เร่งรัดและติดตามการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
31 ม.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตร ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"
26 ม.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มติ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2561
25 ม.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งมติและรายงานการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 1_2561 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561
22 ม.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดสรรเงินฝากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2560
17 ม.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ "รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง"
12 ม.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
09 ม.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงานการประชุมหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านสังคมและสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2560
04 ม.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ มติ ก.อบต.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 12/2560
Responsive image