Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 เม.ย. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซักซ้อมแนวทางการสอบคัดเลือกสายงานผู้ปฏิบัติสายงานการสอนและสายงานนิเทศการศึกษา
20 เม.ย. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ แนวทางปฏิบัติกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ สิ้นสุดการอนุญาตหรือเว้นช่วงการอนุญาต
20 เม.ย. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งจัดสรรเงินฝากค่าภาษีธุรกิจเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 เม.ย. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561
11 เม.ย. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ อบต.สามร้อยยอด รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง
03 เม.ย. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายงาน/มติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 3/2561 เมื่่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
02 เม.ย. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศ สนง.สถจ.ปข. เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
30 มี.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ การยกเลิกมาตรการชะลอการสอบแข่งขันของ อปท.เป็นการชั่วคราว
30 มี.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งรายงานการประชุมและมติ ก.ท.จ.ครั้งที่ 3_2561
29 มี.ค. 2561 ประจวบคีรีขันธ์ เมือง สถ.จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งเอกสารประกอบการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
Responsive image