Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

เขตการปกครอง
     
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ประกอบด้วย 48 ตำบล 420 หมู่บ้าน โดยมีชุมชนเมือง ซึ่งเป็นเทศบาลเมือง 2 แห่ง เทศบาลตำบล 13 แห่ง รวมพื้นที่
ชุมชนเมือง 280.84 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 4.41 ของพื้นที่จังหวัด ดังนี้ 
1. อำเภอเมือง มี 6 ตำบล 
        - ตำบลประจวบคีรีขันธ์
        - ตำบลเกาะหลัก
        - ตำบลคลองวาฬ
        - ตำบลห้วยทราย
        - ตำบลอ่าวน้อย
        - ตำบลบ่อนอก 
2. อำเภอกุยบุรี มี 6 ตำบล 
        - ตำบลกุยบุรี
        - ตำบลกุยเหนือ
        - ตำบลเขาแดง
        - ตำบลดอนยายหนู
        - ตำบลสามกระทาย
        - ตำบลหาดขาม 
3. อำเภอทับสะแก มี 6 ตำบล 
        - ตำบลทับสะแก
        - ตำบลอ่าวทอง
        - ตำบลนาหูกวาง
        - ตำบลเขาล้าน
        - ตำบลห้วยยาง
        - ตำบลแสงอรุณ
4. อำเภอบางสะพาน มี 6 ตำบล
        - ตำบลกำเนิดนพคุณ
        - ตำบลพงศ์ประศาสน์
        - ตำบลร่อนทอง
        - ตำบลชัยเกษม
        - ตำบลทองมงคล
        - ตำบลแม่รำพึง
5. อำเภอบางสะพานน้อย มี 5 ตำบล
        - ตำบลปากแพรก
        - ตำบลบางสะพาน
        - ตำบลทรายทอง
        - ตำบลช้างแรก
        - ตำบลไชยราช
6. อำเภอปราณบุรี มี 6 ตำบล 
        - ตำบลปราณบุรี
        - ตำบลเขาน้อย
        - ตำบลปากน้ำปราณ
        - ตำบลหนองตาแต้ม
        - ตำบลวังก์พง
        - ตำบลเขาจ้าว
7. อำเภอหัวหิน มี 7 ตำบล 
        - ตำบลหัวหิน
        - ตำบลหนองแก
        - ตำบลหินเหล็กไฟ
        - ตำบลหนองพลับ
        - ตำบลทับใต้
        - ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่
        - ตำบลบึงนคร
8. กิ่งอำเภอสามร้อยยอด มี 5 ตำบล 
        - ตำบลสามร้อยยอด
        - ตำบลศิลาลอย
        - ตำบลไร่เก่า
        - ตำบลศาลาลัย
        - ตำบลไร่ใหม่


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352 โทรสาร : 0-3260-2352 อีเมล์ :
admin@prachuaplocal.go.th
Powered By prachuaplocal.go.th