Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองฯ (23 ม.ค. 2562)  
อบต.ห้วยทรายรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร 2 ตำแหน่ง (23 ม.ค. 2562)  
อบต.นาหูกวางรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร 4 ตำแหน่ง (23 ม.ค. 2562)  
ทต.ปากน้ำปราณรับโอนพนักงานเทศบาลสายบริหาร 5 ตำแหน่ง (23 ม.ค. 2562)
ทต.กุยบุรี รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร 3 ตำแหน่ง (23 ม.ค. 2562)
ทต.กม.5 รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร 4 ตำแหน่ง (23 ม.ค. 2562)
ทต.หนองพลับ รับโอนสายงานผู้บริหาร (11 ม.ค. 2562)
ทม.ประจวบฯ ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผุู้บริหาร (11 ม.ค. 2562)
งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 (10 ม.ค. 2562)
อบต.แสงอรุณ รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา (18 ธ.ค. 2561)
ทต.ปราณบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา (18 ธ.ค. 2561)
งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (11 ธ.ค. 2561)
อบต.ห้วยทรายรับโอน 1 อัตรา (06 ธ.ค. 2561)
อบต.หนองตาแต้มรับสมัครพนักงาน 3 อัตรา (06 ธ.ค. 2561)
อบต.ศิลาลอยรับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา (22 พ.ย. 2561)
อบต.สามร้อยยอดรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561)
อบต.ไร่ใหม่รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา (22 พ.ย. 2561)
ทต.ร่อนทองสอบเปลี่ยนสายงาน 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561)
ทต.กม. 5 รับสมัครพนักงานจ้าง 1 อัตรา (22 พ.ย. 2561)
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 (13 พ.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการจับและบั... (21 ธ.ค. 2561)  

การประชุมขับเคลื่อนนโยบาย... (14 ธ.ค. 2561)  

การประชุมชี้แจงข้อราชการแ... (14 ธ.ค. 2561)  

การอบรมผู้บริหารจัดการตลา... (10 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.รับรายงานตัวผู้ผ่า... (07 ส.ค. 2561)

สถจ.ปข.จัดประชุมชี้แจงข้อ... (15 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 พ.ย. 2560)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 มิ.ย. 2560)

สถจ.ปข จัดกิจกรรม Big cl... (05 พ.ค. 2560)

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ป... (18 มี.ค. 2560)

พิธีถวายราชสักการะ และกล่... (19 มี.ค. 2559)

(25 ส.ค. 2558)

สถจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดปร... (19 มี.ค. 2558)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (18 มี.ค. 2558)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 มี.ค. 2558)

(12 ธ.ค. 2557)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติก... (23 ก.ย. 2557)

ประชุมเชิงปฏฺิบัตการเพื่อ... (28 ส.ค. 2557)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติก... (31 ก.ค. 2557)

ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเป... (08 ก.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ธ.ค. 2561)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์อื่นของศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน... (29 พ.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการแสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2561)  
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มอัดกาวและเคล... (11 ก.ย. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะ... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและการขนส่ง โดยว... (29 ส.ค. 2561)
ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซึ้อหมึกพิมพ์สำเนาสีดำริโก้ เจพี 12 และกระด... (29 ส.ค. 2561)
ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2561 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (29 ส.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2561)
สรุปรายละเอียดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (06 ก.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ... (30 มิ.ย. 2560)
ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction (27 มิ.ย. 2560)
การประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ทต.ไร่ใหม่ (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (15 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซึือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (15 มิ.ย. 2560)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (15 มิ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.หินเหล็กไฟ (15 มิ.ย. 2560)
ปรกาศประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก (15 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ ... (04 พ.ค. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ สถจ.ปข.
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองฯ (24 ม.ค. 2562)  
การรายงานข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง ปีงบประมาณ 2... (23 ม.ค. 2562)  
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ... (23 ม.ค. 2562)  
มติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 1/2562 (22 ม.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกโครงการยกย่องบุ... (21 ม.ค. 2562)
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (21 ม.ค. 2562)
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรีย... (21 ม.ค. 2562)
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่ว... (21 ม.ค. 2562)
ขอเชิญประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... (18 ม.ค. 2562)
เตรียมความพร้อมของนักเรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (18 ม.ค. 2562)
งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ (18 ม.ค. 2562)
ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรตามแนวชายแดน (18 ม.ค. 2562)
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (18 ม.ค. 2562)
รายงานข้อมูลบ่อฝังกลบขยะ (18 ม.ค. 2562)
โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงกา... (18 ม.ค. 2562)
การรายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต ทรายทอง ศูน... (16 ม.ค. 2562)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (16 ม.ค. 2562)
สารเนื่องในโอกาสวันครู (15 ม.ค. 2562)
การจัดสรรเงินภาษีธุระกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (15 ม.ค. 2562)
ขอเชิญประชุมและเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วน... (14 ม.ค. 2562)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352 โทรสาร : 0-3260-2352 อีเมล์ :
admin@prachuaplocal.go.th
Powered By prachuaplocal.go.th