Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายและแผนงาน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.กำเนิดนพคุณรับโอน 3 อัตรา (12 ก.ค. 2561)  
ทม.ปข.รับสมัครพนักงานจ้าง 6 อัตรา (12 ก.ค. 2561)  
ทต.ไร่เก่ารับโอนครู 3 อัตรา (14 มิ.ย. 2561)  
อบต.อ่าวน้อยรับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา (09 พ.ค. 2561)
อบต.ห้วยยาง แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งต... (03 พ.ค. 2561)
อบต.กุยเหนือ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา (27 เม.ย. 2561)
อบต.กำเนิดนพคุณ รับสมัครคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา (27 เม.ย. 2561)
อบต.หนองกระดิ่ง ขยายระยะเวลาการคืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแข่งขัน (23 เม.ย. 2561)
ประกาศสถ. เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน (04 เม.ย. 2561)
อบต.หินเหล็กไฟ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 2 ตำแหน่ง (14 มี.ค. 2561)
อบต.อ่าวน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 3 ตำแหน่ง 4... (14 มี.ค. 2561)
อบต.สามร้อยยอดรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 1อัตรา (09 มี.ค. 2561)
อบต.ศาลาลัย รับสมัครพนักงานจ้างตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (09 มี.ค. 2561)
ทต.หนองพลับ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (09 มี.ค. 2561)
จังหวัดสุโขทัย แจ้งการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมสอบแข่งขันและระยะเวลาการขอคืนเงินค่าธ... (05 มี.ค. 2561)
เทศบาลตำบลหนองพลับ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 3 อัตรา (16 ก.พ. 2561)
อบต.ศิลาลอย รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (06 ก.พ. 2561)
อบต.ปากน้ำปราณ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 1 อัตรา (19 ม.ค. 2561)
อบต.บ่อนอก แก้ไขประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (19 ม.ค. 2561)
อบต.อ่าวน้อย รับสมัครสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ 2 ตำแหน่ง (19 ม.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

สถจ.ปข.จัดประชุมชี้แจงข้อ... (15 พ.ย. 2560)  

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 พ.ย. 2560)  

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (06 มิ.ย. 2560)  

สถจ.ปข จัดกิจกรรม Big cl... (05 พ.ค. 2560)

การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ป... (18 มี.ค. 2560)

พิธีถวายราชสักการะ และกล่... (19 มี.ค. 2559)

(25 ส.ค. 2558)

สถจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดปร... (19 มี.ค. 2558)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (18 มี.ค. 2558)

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง... (09 มี.ค. 2558)

(12 ธ.ค. 2557)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติก... (23 ก.ย. 2557)

ประชุมเชิงปฏฺิบัตการเพื่อ... (28 ส.ค. 2557)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติก... (31 ก.ค. 2557)

ตราสัญลักษณ์ (Logo) แคมเป... (08 ก.ค. 2557)

ร่วมพิธีเปิดศูนย์ ป้องกัน... (27 ธ.ค. 2556)

นิทรรศการ สร้างอนาคตไทย 2... (12 พ.ย. 2556)

ประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผ... (07 ส.ค. 2556)

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติ... (28 มิ.ย. 2556)

ประชุมชี้แจงข้อราชการเร่ง... (29 พ.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปรายละเอียดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (06 ก.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลตำบลบางสะพานน้อย เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ ... (30 มิ.ย. 2560)  
ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction (27 มิ.ย. 2560)  
การประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้าง ทต.ไร่ใหม่ (26 มิ.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนก... (21 มิ.ย. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ (15 มิ.ย. 2560)
ประชาสัมพันธ์สอบราคาซึือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (15 มิ.ย. 2560)
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (15 มิ.ย. 2560)
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ อบต.หินเหล็กไฟ (15 มิ.ย. 2560)
ปรกาศประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก (15 มิ.ย. 2560)
ประกาศ เทศบาลตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ ... (04 พ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางหลวง-... (25 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและก่อสร้างถนนลู... (18 เม.ย. 2560)
ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนมหา... (07 เม.ย. 2560)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้... (04 เม.ย. 2560)
ประกาศการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานไทร หมู่ที... (24 มี.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายผ่อง -หน... (23 มี.ค. 2560)
Responsive image
หนังสือราชการ สถจ.ปข.
แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561 (20 ก.ค. 2561)  
การสำรวจจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20 ก.ค. 2561)  
ขอเชิญเข้ารับการอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ (Chief Marketing Officer : CMO) (19 ก.ค. 2561)  
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561 (19 ก.ค. 2561)
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (18 ก.ค. 2561)
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (17 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐... (17 ก.ค. 2561)
การจัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมใ... (16 ก.ค. 2561)
ขอเชิญเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนิน... (16 ก.ค. 2561)
การตรวจสอบรายชื่่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ด้วยโปรแกรม LTAX GIS รุ่นท... (13 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ ส... (11 ก.ค. 2561)
ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในกา... (11 ก.ค. 2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการเฉลิมพระเกียรติการประกวดวาดภาพความประทับใจแม่ของแผ่นดิน ๑๒ ส... (11 ก.ค. 2561)
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม(สุนัขและแมว) (11 ก.ค. 2561)
การสำรวจ ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว (11 ก.ค. 2561)
ขอความร่วมมือดำเนินงานรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2561 (10 ก.ค. 2561)
รายงานข้อมูลงานวิจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำขึ้นเอง หรือทำร่วมกับหน่ว... (10 ก.ค. 2561)
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT) ชั้นประถมศึกษา... (06 ก.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแผนและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางกา... (05 ก.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่” (เพิ่... (05 ก.ค. 2561)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 ถนนสละชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ : 0-3260-2352 โทรสาร : 0-3260-2352 อีเมล์ :
admin@prachuaplocal.go.th
Powered By prachuaplocal.go.th